Čestní členové / Honorary Members

JUDr. Petr Frischmann, Ph.D., LL.M.   -   MUDr. Pavel Mudra

 

 Členové / Members

RNDr. Jan Beba   -   Erik Best   -   Ing. Karel Hampl

Ing. Milan Hašek  -  Ing. Igor Klajmon  -  Ing. Alojz Míka 

Ing. Petr Nevický  -   RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. -  Martin Smrž 

Ing. Pavel Antonín Stehlík, MBA  -   Ing. Dan Ťok  -   JUDr. Aleš Vokálek